Giovanni Rizza, ha conseguito in diversi concorsi poetici svariati premi: Menzioni d'Onore; Diplomi al Merito; Segnalazioni. Al Comune di Acicastello è stato premiato per la sua "sicilianità" assegnandogli il Premio COLLINA DEI CICLOPI nel 2014 e nell'anno 2015 ha ottenuto per ben 4 volte il conseguimento di Primi Premi assoluti.

 

TANTICCHIA DI RISPETTU

  

Amicu omu, sciogghi ‘a to friddizza

 

davanzi a me diversa cundizioni,

 

nun fari chiù pisanti ‘a me tristizza

 

nun dari a lu me cori dilusioni.

 

 

 

Iu sugnu comu a tia, n’essiri umanu

 

fattu di sangu, chianciu,soffru e ridu,

 

siddu ‘u po fari, stenni a mia ‘na manu:

 

l’arma e lu cori miu, a tia ti l’affidu.

 

 

 

Nun ti vulìssi fari ‘mpietusiri

 

sulu pirchì sugnu handicappatu,

 

iù mi sentu troppu stancu i suffriri

 

vidènnimi di tutti alluntanatu.

 

 

 

Vulissi sulu tanticchia di rispettu

 

senza bisognu ‘i diri o ricurdari,

 

la genti tutta havi ‘nu difettu,

 

macari nicu e facili d’ammucciari.

 

 

 

Mai mi manca a mia ddu duci affettu,

 

ca p’arrubballu nun ci sunnu latri,

 

pirchì è sarvatu ‘nfunnu nta lu pettu,

 

unni cc’è lu cori de nostri matri.

 

DI DIU LA FIMMINA CCI VINNI CRIATA

 

Di sangu la strata era vagnata

viulenza ‘na fimmina riciveva,

do maritu…ccu firocia dannata,

n’aiutu a svinturata idda vuleva.

Vidennu a scena, mi ‘ntisi cunfusu,

chi straziu mi faceva la mischina

st’omu… non si firmava, e cu abusu,

cci dava ancora i corpa di catina.

‘N cainu, puteva fari tuttu chistu !

Di maltrattari non fineva i fari ,

 

viulenza accussi, iu mai n’ava vistu,

cci vosi cchiù di unu pi fermu stari.

Lassatimi,diceva a chista a scannu,

lu modu di fari era disumanu,

tutti li santi li jeva bistimmiannu

l’ammazzu, ripiteva, ccu ssi manu !

St’omu tintu, pi mia, non vali nenti,

non sapi, cosa voli diri amari,

scanusci, chi sunu li sintimenti,

pi iddu a fimmina, e sulu di usari.

Quantu, fimmini vivunu nto scantu,

minazzati, campunu ‘ntò tirruri,

periculu c’hannu, cu sapi quantu,

assuppunu, ‘n silenziu, li turtùri.

 

A fimmina ! Non è ‘na pupa di pezza,

e mancu un giucàttulu pi jucari,

non su merita ca si disprezza,

i vastunati ! Non s’hannu mai dari.

Di Diu, la fimmina cci vinni criata,

‘nta nostra vita havi lu valuri,

a essiri di l’omu, sempri amata,

e matri, e muggheri ! E duna l’amuri.


 

 

FIGGHIU DO PICCATU

 

Chiamatu sugnu figghiu do piccatu
dda matri…non desi latti, e amuri,
‘nta rota, senza nomu m’ha lassatu,
senza sentiri ‘n rimorsu e duluri.

 

Matri ! Non pozzu a palora sintiri,
quannu a sentu si grapi ‘na firita
ca non si sana mai e non po’ guariri,
‘na chiaia ca portu pi tutta a vita.

 

Senza patri, e matri, sugnu schidatu,
di dui, senza cori, sugnu l’avanzu,
de cumpagni bastardu eru chiamatu
‘nto culleggiu quann’era ura di pranzu.

 

Ognunu, ‘na matri aveva di vasari,
quannu pi Natali era u mumentu,
di chistu mai ci puteva spirari
n’appartineva a mia ‘stu sintimentu.

 

‘Nta facci non ebbi mai ‘na carizza,
sulu ‘n vecchiu giucattulu jttatu,
mi dava a mia ddu pocu d’allicrizza
comu ‘na riliquia era di mia usatu.

 

Lacrimi cci n’aveva d’asciugari
nicu, ‘ntisi, ddu troppu miu suffriri
di dd’affettu, ca jeva, a mia a mancari,
ca sacrusantu vuleva aviri.

 

Ddi ssa pisanti cruci portu u pisu
l’anni passaru e si ficiriru stanchi,
ssu pinzeri d’incoddu l’haju misu,
‘nta testa mia che sò capiddi janchi.

 

‘Nto cori ‘na gioia sula mi pigghiu,
ca mi duna ‘na granni cuntintizza,
du vuliri beni di muggheri, e figghiu,
e dda niputedda ca è ‘na biddizza.